top of page
25.png

Zásady zpracování osobních údajů

 

V těchto zásadách osobních údajů ti vysvětlím, co se s tvými údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak moje služby využiješ, a proto jsem se pokusila informace rozdělit tak, aby ses v nich snadno zorientovala. Snad se zadařilo.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (ano, to je to slavné GDPR). 

 

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovávají společní správci: 

 • Martina Ami Fischerová IČ: 04844602, adresou Štursova 3119/2, Brno, 616 00

 • tým Amisuel, který pomáhá aby Vaše osobní kontakty byly v bezpečí a bylo s nimi nakládáno podle GDPR

 

Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud:

 1. Jste našimi klienty nebo navštívíte naše workshopy, rituály, meditace

 2. Vám zasíláme náš newsletter

 3. Spolu komunikujeme

 4. Budete chtít být také v našem týmu

 5. Navštívíte náš web

 

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva, jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 2. nechat si své údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,

 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,

 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,

 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

 

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@amisuel.com nebo písemně na adrese Štursova 3119/2, Brno, 61600. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů,

 

1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:
 • jméno, příjmení

 • datum narození

 • název zaměstnavatele,

 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu,

 • adresu

 • e-mailovou adresu,

 • telefonní číslo,

 • pohlaví

 • naši vzájemnou komunikaci 

 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 

 • vaše hodnocení našich služeb

 • fotografie z našich akcí

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde. 

 2. Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů

 3. V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky, občas uveřejňujeme fotografie z našich akcí, vedeme si evidenci našich skvělých klientů, vytváříme si naše interní statistiky a reporting a také si některé údaje ukládáme, pokud bychom vedli spor a potřebovali je k naší obraně

 4. Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.

 
Novinky:

Na e‑mail, případně telefonní číslo můžeme klientům nebo účastníkům našich akcí zasílat newsletter nebo jiné obchodní sdělení, a to po dobu tří let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém jsme spolu naposled jednali. Ze zasílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

Kdo může mít k údajům přístup:

Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb nebo aplikací:

 • společnost The Rocket Science Group LLC, poskytovatel software Mailchimp, v tomto případě dochází k předání údajů do třetí země (USA). Poskytovatel však poskytl dostatečné záruky za bezpečnosti údajů tím, že akceptuje podmínky dohody EU-U. S. Privacy Shield, které najdete zde https://www.privacyshield.gov/welcome

 • společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR

 • společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

 

2. Zasílání novinek (newsletter)

Které osobní údaje zpracováváme:
 • e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

S osobními údaji pracujeme, protože jste nám s přihlášením do newsletteru dali souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět proklikem v e‑mailu nebo nám napsat na info@amisuel.com.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Souhlas udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo jej nevezmete zpět.

Kdo může mít k údajům přístup:
 • poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp, 

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

 

3. Osobní údaje při komunikaci s námi

Které osobní údaje zpracováváme:
 • jméno, příjmení nebo firmu,

 • e-mailovou adresu,

 • telefonní číslo,

 • text zprávy.

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je náš oprávněný zájem – údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 

 

4. Cookies a prohlížení webu

Co jsou cookies, najdete třeba tady.

Proč cookies zpracováváme a na základě čeho můžeme:
 1. Oprávněný zájem – díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu. 

 2. Souhlas – pokud nám k tomu dáte souhlas, přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting (=remarketing). 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Informace o jednotlivých cookies vám rádi dodáme na vyžádání na info@amisuel.com. Souhlas s užitím marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou rovněž že u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na info@amisuel.com. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete zde. Nastavení cookies můžete také provést na tomto webu

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na info@amisuel.com. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu. 

Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Kdo může mít k údajům přístup:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

 • službami Facebook, Instagram, Messenger a dalšími službami provozovanými společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

bottom of page