top of page

Vyrovnání

Aktualizováno: 28. 3. 2021To, co ke mne v posledních dnech chodí ve spojitosti posvátných kódů a napojení na Světelnou radu a Plejády je téma vyrovnání, srovnání. Témat, které jsou zrovna v tuto chvíli aktuální je hned několik a já bych ráda přiblížila pár z nich.

V těchto dnech sílí a proudí téma vyrovnání hned na několika úrovních. Vyrovnání sebou nese rovnost, tedy uvedení stavu, navrácení do rovnováhy. Na jedné rovině sebou toto téma přináší splacení karmických dluhů, rozpuštění karmických uzlů, vazeb, které nejsou ve své přirozenosti. To se odráží především ve vztazích, u kterých probíhá obrovská transformace a očista. Najednou leze na povrch všechno, před čím jsme zavírali doposud naše oči. Mnohé vztahy potřebují projít obrovskou transformací a mnohé je třeba pustit a vydat se v důvěře na cestu svobody. Osvobodit se ze vztahů, které jsou nefunkční a vyjít pravou nohou vpřed své celistvosti. Kterou si ovšem můžeme dát jenom my sami. Nic ani nikdo z venku nás nemůže doplnit. To, co hledáme někde tam, nenacházíme v sobě a spouštíme tím jenom začarovaný kruh, kdy nám něco, nebo někdo zvenčí udělá záplatu na naši ránu, která dříve nebo později stejně začne prosakovat a my zjistíme, že takhle to dál opravdu nejde...


Aktuální energie všechno toto vyrývají na povrch a vše se děje zrychleně, ve větší intenzitě. Jednoduše řečeno, nemáme na výběr. A pokud se přece jenom ještě držíme něčeho, co nefunguje, tak věřte nebo ne, dříve či později, na to stejně dojde a bude ta lekce o to intenzivnější. Máme na výběr. Každé jedno teď si volíme to, co chceme žít. Jaké kvality chceme v životě mít, jaké vztahy, ... My jsme stvořitelem našeho vlastního světa, který je odrazem naše nitra. Přijměme za to tedy plnou zodpovědnost a začněme konat.


Zvědomujeme si, kde ještě máme nefunkční staré programy, které už absolutně neladí s nastavení Nové Země, které je cítit všude okolo. Buď si tyto programy, vzorce uvědomíme sami, nebo přijde někdo, kdo nám odehraje tu roli na to, abychom tak udělali. Ta bytost, nejčastěji někdo z našich nejbližších na sebe vezme tuto úlohu a v ten moment, jak my si tuto lekci, vazbu program uvědomíme, tuto bytost zároveň z této role propouštíme. V praxi to vypadá tak, že se vztah promění a nebo to vede oba se vydat svoji cestou, kterou už nadále nic nespojuje.


Další rovina vyrovnání je cesta srovnání našich vnitřních kvalit posvátné vnitřní trojice: Vnitřní ženy, vnitřního muže a vnitřního dítěte. Propojení a vyrovnání jejich kvalit, kdy jsme si jich sami vědomí a využíváme, tvoříme s nimi v rovnováze. Kdy se nám povedlo spojit jejich esence v jeden celek. Kdy víme, kdy použít napojení na vnitřní ženu, kdy zase na muže. Vše se děje intuitivně tak, že nad tím nemusíme přemýšlet. Konáme. Konáme tak, jak je to v souladu s naší duší pro dobro celku. Je to část vzestupu, který je zároveň i navrácení zpátky do naší podstaty, do toho, kým už jsme. Jen jsme díky různým zkušenostem tady na Zemi, zapomněli.

Tento čas vede silně k rozpomínání si, k otevírání naší paměti duše, paměti DNA, která v sobě nese všechno uchované a zapsané za celý čas naší existence. Nyní jsme tady a teď a postupně se vracíme sami k sobě.


Další rovinou, kterou vnímám je vyrovnání Matičky Země, kdy i tam, musí přijít vyrovnání a rovnováha v celém ekosystému. Přepólování a extrémní výkyvy, které vedou k návratu. Tak aby mohlo všechno fungovat v rovnováze a harmonii. Veškerá změna, které chceme jako lidstvo dosáhnout ovšem vždycky přichází zevnitř ven. Je tedy na každém z nás, jak přijmeme svoji plnou zodpovědnost za myšlenky, činy a to, čemu dávám pozornost. Máme úžasnou příležitost se probudit a vědomě si zvolit, co ve svém životě chceme. Jaké kvality uznáváme. Co si každý jeden moment volíme. Ten čas je právě teď.


Dát si tu možnost se znovuzrodit ve svém vědomém já. Stoupnout si do své síly, potenciálu a přirozenosti a začít společně spolutvořit ráj na Zemi.

12.4. Nás přímo podporuje k tomu, abychom si to dovolili, ukotvili duchovno a spiritualitu, která je naší přirozeností do hmoty, do svého každodenního života a začali ji naplno žít a tvořit. Zítra se otevře portál, kdy bude na Zemi dopadat silné světlo Kristovo, energie Ježíše Krista, které nás vybízí k naší ryzosti, přirozenosti, lásce a spolutvoření. Dovolme si napojit se na tuto vlnu světla, která tady pro nás pro všechny je.

Ukotvěme skrze tyto energie Nebe na Zemi. Přijměme svoji Božskou podstatu a přirozenost a s ní svou multidimenzionalitu. Spojujme se, vytvářejme kruhy, komunity, budujme to, co chceme tady žít. Mluvme o našich snech a vizích, tvořme ve velkém ve spojení s Matkou Zemí a navrácení se do rovnováhy.

Ten správný čas je právě teď.


Amisuel

68 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Tetování

bottom of page